Indledning

Et barndomslandskab under ombygning

Barndom i bevægelse

Børns legekultur

Børnesyn under omvæltning

Børnepolitik

Samfundspolitik med barnet i centrum

Kulturpolitik i børnehøjde

Et kunstnerisk landskab i opbrud

Litteratur

Teater

Dans

Film

Musik

Radio og TV

Billedkunst

Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres

Formidling?

Formidling i daginstitutioner og skoler

Formidling på folkebiblioteker

Formidling på museer

Formidling af arkitektur og design

Ny medieverden i fremvækst

Mobiler, sociale medier og computerspil

Børnekultur i det 21. århundrede

– Linjer og perspektiver

Aktuelt
_

 

Aktuelt om børnekultur

 

Børnekulturen i Danmark er præget af en stor spredning og atomisering med mange forskelligartede initiativer og præget af ildsjæle ude i kommuner, organisationer og netværk.

Redaktionens intention er, at vi med tiden vil forsøge at skabe et overblik over nyt på børnekulturområdet her på siden. Derfor har vi brug for jeres hjælp.

Send relevante nyheder, begivenheder, nye forskningsresultater og initiativer, så siden kan være med til at udbrede ideer og inspiration til glæde for børn og voksne.

Børnekulturen bevarer sin status på årets kulturelle aktstykke

19. juni 2024

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at fordele over 300 mio. kr. til kulturlivet, herunder børne- og ungekultur. Blandt de nye initiativer er en indsats for at udbrede klassisk musik til børn og unge og støtte kulturtilbud til udsatte og syge børn. Musikken er i det hele taget i højsædet, men også en ække tidligere modtagere har bevaret deres bevillinger. Det gælder f.eks. Levende Musik i Skolen, Dansehallerne og Teatercentrum.

Læs mere om fordelingen her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/boern-og-folkelig-kultur-fylder-paa-aarets-kulturelle-aktstykke

Find den samlede oversigt over modtagerne her: https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/2024/Prioritering_af_det_kulturelle_aktstykke_2024.pdf

To af de børnekulturelle spydspidserne på aktstykket er fortsat Huskunstnerordningen med 11.1 mio.kr. og udviklingscentret Kulturprinsen med lidt over 2.0 mio.kr.

Læs mere om Huskunstnerordningen her: Huskunstnerordningen

Læs mere om Kulturprinsen her: Kulturprinsen

ALMA – Verdens største børnelitteraturpris

5. juni 2024

Den 4. juni i år modtog den australske organisation Indigenous Literacy Foundation (ILF) fem mio. svenske kr. fra Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA).

Prisen og et diplom malet af kunstneren Britta Marakatt-Labba og håndtekstet af Helena Öhman blev overrakt af H.K.H. Kronprinsesse Victoria ved en stor højtidelighed i koncerthuset i Stockholm.

Den svenske kulturminister Parisa Liljestrand hyldede valget af ILF, som er udpeget af en jury med kompetencer indenfor børnelitteratur og børns rettigheder. Juryens begrundelse for at give årets pris til ILF bygger på børns ret til deres sprog og kultur, som ILF udbreder med stor dygtighed og entusiasme.

Indigenous Literacy Foundation tilbyder børn blandt Australiens urfolk adgang til god litteratur for at øge læsning og læseformåen. Organisationen virker i 427 urfolk samfund på hele kontinentet. Organisationen betoner betydningen af, at urfolkets børn kan se sig selv, sin kultur og sit sprog genspejlet i de bøger, de læser.

Læs mere Indigenous Literacy Foundation tog emot ALMA-priset (kulturradet.se)

ALMA prisen indstiftedes af den svenske regering som en hyldest til Astrid Lindgrens indsats for at udvikle børnelitteratur til en kunstform. Den blev besluttet i forbindelse med hendes død i 2002. 

Regeringens ønske er at beskytte børns ret til gode fortællinger. Lige siden er en person eller organisation, som bidrager til litteraturens betydning for børn og unge over hele verden, blevet belønnet hvert år. Prissummen på fem mio. skr. gør prisen til verdens største af sin slags. Prisen administreres af Sveriges Kulturråd.

Læs mere om prisen Astrid Lindgren Memorial Award (alma.se)

Ny pulje til partnerskaber inden for musikpædagogik og talentudvikling  

27. maj 2024

Projektudvalget for Musik under Statens Kunstfond er på udkig efter nye forsøg inden for det kunstpædagogiske område med den nye pulje ’Børn og unge – læringsmiljøer, talentudvikling og innovativ kunstpædagogik’. Udvalget er inspireret af Kulturministeriets modelforsøg ’Grib Engagementet’, hvor det er lykkedes at styrke børn og unges deltagelse i kunstneriske aktiviteter i partnerskaber mellem forskellige aktører i kommunerne.

Udvalget forventer at give tilskud til op til 6 partnerskabs-projekter, der kan være fyrtårne for forsøg med nye metoder. Udvalget vil gerne give plads til ambitiøse aktører, der afprøver nye idéer og formater.

Ansøgere kan søge tilskud på over 200.000 kr. til partnerskaber og andre former for musikpædagogiske projekter med mindst tre lokale partnere, f.eks. lokale aktører inden for musikundervisning og andre musikmiljøer som fritidsklubber, øvelokaleforeninger, ungdomsskoler, efterskoler m.m.

Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2024.

Se ansøgningsvejledning for her:

Ansøgningsprocedure

Børn og unge får stort løft i den nye museumsreform

27. maj 2024

Den nye museumsreform har fået en del positiv omtale for sit nye tilskuds- og refusionssystem. Hvad der derimod er gået hen over hovedet på pressen, er det store løft, som museernes formidling til børn og unge har fået. Nærmere bestemt skal museerne anvende 30% af deres statstilskud til formidling til børn og unge i mere ned én forstand. Dertil kommer, at børn og unge tæller dobbelt så meget som en voksen besøgende i de variable tilskud.

Hvor denne opgave tidligere var skrevet ind i den enkelte resultatkontrakt mellem staten og de statsanerkendte muser, så er der nu sat kroner og øre bag de gode viljer. Set med et historisk blik er der tale om en stor landvinding, som man kun kan håbe, vil løfte området på mange flere museer, end det hidtil har været tilfældet.

Læs mere om museumsreformen her:

Ny museumsreform

Og læs detaljerne i reformen her:

Aftaleteksten

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold    til bøger og læsning

29. april 2024

Kulturministeriets Bogpanel har netop udgivet to nye undersøgelser af børn og unges læsekultur: ”Børn og unges læsekultur og digitaliseringens konsekvenser”, som er udarbejdet af Will & Agency, og ”Digitaliseringens betydninger for børn og unges læsning”, som er et litteraturreview udarbejdet af faglig konsulent og ph.d. Henriette Romme Larsen fra Nationalt Videncenter for Læsning.

Læs mere om rapporten her:

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning (kum.dk)

Wiil & Agencys præsentation kan læses her:

PowerPoint-præsentation (willandagency.com)

Henriette Romme Larsens review kan læses her:

Bogpanelet_Digitaliseringens_betydning-TG.pdf (kum.dk)

Bogpanelet afholder seminar om rapporten den 22. maj 2024. Tilmelding til seminaret har:

Tilmeld dig gå hjem-møde om Bogpanelets temarapport om børn og unges læsekultur (slks.dk)

Manuskriptskolen for Børnefiktion er blevet SU-berettiget

25. april 2024

Fuldtidsuddannelsen på Manuskriptskolen for Børnefiktion er en kunstnerisk og praktisk orienteret uddannelse for alle, der gerne vil skrive bøger, film, TV, teater, lydfortællinger, spil m.v. Manuskriptskolen uddanner forfattere, der kan skrive fiktion til forskellige medier og inden for forskellige kunstarter og med børn eller unge som de primære modtagere. Uddannelsen er nu godkendt som SU-berettiger fra og med det nye hold, som begynder efter sommerferien 2024.

Læs mere om uddannelsen her: Fuldtidsuddannelse – Manuskriptskolen

UNESCO vedtager ramme for kultur og kunstundervisning på verdensplan

25. april 2024

UNESCO indkaldte til verdenskonferencen om kultur og kunstundervisning den 13.-15. februar 2024 i Abu DhabiDe Forenede Arabiske Emirater. Konferencen samlede kultur- og uddannelsesministre fra hele verden med henblik på at vedtage en UNESCO-ramme for kultur og kunstuddannelse. Verdenskonferencen samlede også relevante FN-agenturer, mellemstatslige organisationer og UNESCO-netværk og partnere inden for kultur og uddannelse for at dele praksis og innovative ideer samt styrke en global alliance for kultur og kunstuddannelse. Læs mere om konferencen her:

UNESCO konference om kultur og kunstundervisning 2024

Læs den endelige rammeaftale her:

UNESCO-ramme for kultur og kunstuddannelse 2024

Nyt om folkeskolereformen

2. april 2024

I slutningen af 2023 kom regeringen med sit oplæg til en reform af Folkeskoleloven. I mellemtiden er oplægget nu kommet så langt, at der ligger en aftaletekst og flere detaljer om reformen og dens implementering. Læs mere her om Aftaleteksten, de nye eller ændrede fag i Fagfornyelsen og om tidsplanen for reformens ikrafttrædelse.

 

Den endelige aftaletekst har affødt en del reaktioner fra de faglige miljøer:

Formændene for de kunstneriske fag i folkeskolen

Åbent brev til Mattias Tesfaye og Folkeskoleforligskredsen fra fagfolk i billedkunst

Billedkunstlærerne i dagbladet Politiken:

Drop ikke undervisningen i billedkunst i 1. klasse | Billedkunstnernes Forbund (bkf.dk)

Billedkunstlærerne har desuden begyndt en underskriftindsamling, som kan findes her:

Flere børn skal introduceres for bøgernes forunderlige verden

14. april 2024

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har netop øremærket 21 mio. kr. i 2024 til at styrke børns lyst til at læse gennem engagerende formidling og bedre adgang til fysiske bøger.

Læs mere her.

Nye tal om musikskolernes aktiviteter

10. april 2024

Danmarks Statistik har netop udsendt de nye tal om landets musikskoler og deres aktiviteter.

De viser mindre forskydninger mellem instrumentgrupperne og en større tilslutning til samspilsgrupperne. Antallet af elever ser ud til at have stabiliseret sig efter flere år med tilbagegang.

Læs mere her.

Det Kongelige Teaters børneunivers er et skridt nærmere realisering

12. marts 2024

I samarbejde med Realdania og Kulturministeriet har Det Kongelige Teater i over tre år arbejdet på at skabe et nyt oplevelsesunivers for børn og familier med udgangspunkt i teatrets magiske verden.

Selvom forvandlingen af den historiske bygning Stærekassen nærmer sig, må familier og børn fortsat vente nogle år, før teaterlegepladsen slår dørene op.

Det store oplevelsesunivers sendes nu i udbud, og det skal efter planen åbne i 2026.

Læs mere her om projektets udbud og Børneuniverset.

Hvorfor og hvordan skal børn og unge lære om arkitektur?

22. feb. 2024

Vær med når Statens Kunstfond sætter fokus på arkitekturformidling for børn og unge i Aarhus den 15. maj 2024 på Arkitektskolen Aarhus.
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Læs mere om formål og program under tilmelding.

Nyt lydunivers for børn

14. feb. 2024

Rammerne for udbud af et public service-lydunivers er nu på plads. Radio- og tv-nævnet vil snarest offentliggøre udbudsmateriale og er åbne for, at private aktører kan byde ind på opgaven med at etablere et lydunivers for børn under 13 år.  Udbudsmaterialet med blandt andet frister og krav kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside fra den 19. februar.

Læs mere her.

Så kom der svar fra ministrene

14. feb. 2024

Mange tak for jeres henvendelse af den 12. oktober 2023 vedrørende børnekultur i Danmark. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, ligger det regeringen meget på sinde at styrke det kulturelle og demokratiske liv i Danmark, og derfor er vi enige med jer i, at børn og unge selvfølgelig også skal have mulighed for kunstnerisk dannelse og medborgerskab. I skal derfor have tusind tak for at sætte fokus på emnet og være med til at løfte denne vigtige opgave.”

Sådan begynder svaret fra ministrene på det åbne brev, som redaktionen sendte midt i oktober 2023. Brevet opsummerer de mange forslag og kommentarer, som deltagerne på konferencen ’Børnekultur – Hvad nu?’ bidrog med. Forslagene var komprimeret til otte konkrete forslag til handling fra regeringens side. Heri indgik et øget fokus på FN’s Børnekonvention, forslag om en egentlig børnekulturpolitik og et opgør med projektkulturen til fordel for mere permanente tilskudsordninger. Alt sammen til glæde for alle landets børn, uanset bopæl, alder og social baggrund.

Vi har nøje studeret ordlyden, og vi vil snarest sende et gensvar, som vi håber, vil vække genklang i regeringskredsen. Mere følger.

Læs hele svarbrevet her.

og læs det oprindelige åbne brev her.

Folkehøring om Trivselskommissionens arbejde

13. feb. 2024

Alle kan nu bidrage til det kommende arbejde i Trivselskommissionen ved at besvare fire spørgsmål:

  1. Hvad er et godt børne- og ungeliv?
  2. Hvilke udfordringer står børn og unge overfor i dag?
  3. Hvilke årsager er der til børn og unges stigende mistrivsel?
  4. Hvilke løsninger er der på børn og unges trivsel/mistrivsel?

Fristen for bidrag er den 30. april 2024.

 

Læs mere og besvar spørgsmålene her

To dage om børnekultur i Stockholm

24. marts 2024

Så er der kommet nyt fra symposiet i Stockholm. Læs omtale og referat af symposiet her:

Barnkultursymposium 2024

3. feb. 2024

Traditionen tro afholder Centrum för Barnkulturforskning sit årlige symposium 21.-22. marts 2024 på Stockholm Universitet for alle med interesse for børnekultur.

Oplev kunstnere, forskere, forfattere, musikere og pædagoger fra Sverige, Norge, Finland og USA præsentere børnekulturens egne veje med temaet ‘Bag og frem og op og ned og ud og ind’.

Mød også årets modtager af ALMA prisen 2023, verdens største børnelitteratur pris, amerikaneren Laurie Halse Anderson og deltag i samtale med den kendte billedbogskunstner Pija Lindenbaum.

Symposiet er gratis, men kræver tilmelding.

Som afslutning på den første dag inviterer arrangørerne til Postsymposium med ‘mingel’, uformel snak og mulighed for køb af mad.

Læs mere her

Kultur til alle

3. feb. 2024

I januar og februar 2024 går startskuddet til en række film og dialog arrangementer for socialt udsatte familier landet over, via projektet ’Kultur til alle’, som er et 2-årigt initiativ fra Salaam Filmfestival og DaBUF – Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber.

Formålet er at give de mest trængte familier en kulturel oplevelse sammen, i form af en filmvisning med oplæg fra en af Salaams oplægsholdere. Filmvisningen foregår i den lokale biograf med de lokale børnefilmklubber som værter. Mange steder er der desuden booket en bus til at fragte de deltagende familier til og fra arrangementet. Udover at give familierne en fælles oplevelse, er det målet at rette opmærksomheden mod de mere økonomisk overkommelige kulturtilbud i lokalområdet, som f.eks. børnefilmklubberne.

Læs mere her

Børnenes Nytårstale

3. jan. 2024

Nytåret 2024 fik en nydannelse i form af ’Børnenes Nytårstale’, som i lighed med Dronningens og statsministerens nytårstaler gav en repræsentant for landets børn mulighed for at komme til orde på en landsdækkende tv-kanal. Opgaven blev givet til 13-årige Maria Højsgaard Lauridsen fra Aalborg, og hendes tale udtrykte på mange måder det syn på livet og fremtiden, som præger børn og unges verden.

Den danske afdeling af Unicef og TV2 stod bare Initiativet, og det er planen at gøre det til en årligt tilbagevendende begivenhed. Læs mere om baggrunden, og se og læs nytårstalen neden for:

Læs om nytårstalen

Hør nytårstalen

Læs nytårstalen

Kunsten rykker ind i skolens fritidsrum

3. januar 2024

I januar 2024 startede Kulturprinsen et nyt projekt, der skal kaste lys over kunstens potentiale i den fritidspædagogiske praksis. Med projektet FRIMOD får skolefritidsordninger på seks skoler i Region Midt og Region Nord mulighed for at undersøge og afprøve nye veje til børns trivsel og fællesskaber ved at inddrage kompetencer og faglige greb fra kunstens verden. Det kommer til at foregå i et tværfagligt samarbejde med professionelle kunstnere, arkitekter og scenografer.

FRIMOD involverer udover udøvende kunstnere også arkitekter og scenografer, der skal være med til at indtænke SFO’ens fysiske hverdagsrum som et led i det pædagogiske arbejde. Ved at inddrage kompetencer fra både kunstens, arkitekturens og scenografiens verden er målet med projektet at være med til at skabe trygge hverdagsmiljøer, der fordrer nye udfoldelses- og deltagelsesmuligheder hos børnene.

Projektet gennemføres i hele 2024 og er støttet af Spar Nord Fonden. Det udføres i tæt samarbejde med Børns Møde Med Kunsten i Region Nord.

Læs mere her

Åbent brev til de ansvarlige ministre

12. oktober 2023

Uddrag af åbent brev til en række relevante ministre.

“Børnekultur i Danmark lever. Både for børn og med børn. Den mangler bare at nå børnene!

Så kort kan en opsummering af konferencen ”Børnekultur – hvad nu? Nye veje til børn og unges adgang, trivsel og deltagelse” lyde. Konferencen blev afholdt på Københavns Universitet den 26. september i år, og den samlede deltagere fra hele landet – pædagoger, lærere, kulturformidlere, forskere og ansatte ved en lang række af landets kulturinstitutioner.

Fælles for deltagerne var en bekymring: Der bliver skabt litteratur, film, teater, dans, musik, udstillinger for børn. Intet er gratis. Den barske konklusion er, at den rige børnekultur i Danmark kun når de rigeste. Dem, der har allermest brug for den – som pause i hverdagen, som andre veje til trivsel, samvær, deltagelse og identitet – når den ikke.

Som ansvarlige ministre beder vi jer tage affære! Lyt til konferencedeltagernes råd.  Skab muligheder og bevilg de ressourcer, som får børnekulturen i Danmark ud til alle børn. De har brug for det!”

Læs hele det åbne brev her

Børn og unges læsning 2021

12. oktober 2023

Center for Anvendt Skoleforskning har gennemført undersøgelsen, Børn og unges læsning 2021, som del af udviklingsprojektet Ny viden: Børn og unges læseglæde og læsefællesskaber, der er ledet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Børn og unge læser mindre og mindre. Sådan har det lydt gennem flere år, men i 2021 ser den negative udvikling ud til at være stoppet. Børn og unge læser lige så ofte i fritiden, som de gjorde i 2017. Det viser undersøgelsen Børn og unges læsning 2021, der dog også peger på, at børns lyst til at læse for sjov falder, jo ældre de bliver. Det gælder til gengæld ikke, når de læser for at lære noget. Her er læselysten mere stabil.

Digitale medier er blevet en naturlig del af børns læsekultur. Selvom de fleste stadig foretrækker at læse i en fysisk bog, er brugen af e- og lydbøger steget markant, og flere finder inspiration til læsning fra streaming og sociale medier. I det hele taget bruger børn og unge markant mere tid på digitale aktiviteter end i 2017, og det går hånd i hånd med mindre fritidslæsning og nedsat evne til at være opmærksom. Børn og unges læsning 2021 tegner et alsidigt og nuanceret billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig faglige anbefalinger og inspiration til, hvordan skoler og biblioteker kan styrke børn og unges læsning.

Læs mere her  

Børn og unges læseglæde

I forbindelse med projektet om børn og unges læsning har Stine Reinholdt Hansen og Thomas Illum Hansen fra Center for Anvendt Skoleforskning udarbejdet en forundersøgelse, der indsamler og analyserer viden, der kan danne grundlag for indsatserne i projektet Børn og unges læseglæde. Et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne. Den aktuelle anledning til projektet er de seneste års nationale og internationale undersøgelser, der viser, at såvel børn og unges læseglæde som deres læsefærdigheder er kritisk faldende. Danske børn har aldrig været dårligere til at læse, i de femten år den internationale PIRLS-undersøgelse har være gennemført i Danmark. Desuden er det kun hver syvende elev i 4. klasse, der rigtig godt kan lide at læse, og læselysten falder signifikant med alderen. Formålet med projektet er at sætte fokus på, hvordan et styrket samarbejdet mellem skole- og folkebiblioteker kan imødegå denne læsekrise.

En forudsætning for samarbejdet er blandt andet indsigt i og forståelse for børns læsekultur og medievaner. De ændrer sig i disse år som en del af den digitale udvikling, men også som udtryk for de forståelser, vi har af identitet, af fællesskaber, af barnet og af forholdet mellem børn og voksne netop nu. En læseoplevelse kan i dag være lyd, billeder og skrift i forskellige kombinationer. Den kan også bestå i aktiviteter, hvor læserne selv er aktive medskabere af fortællinger, eller kreative produkter med afsæt i fiktive universer. De forskellige muligheder har stor betydning for læseoplevelsen, og for de handlemuligheder eller roller både børn og voksne kan indtage i forbindelse med selve læseakten og formidlingen af litteratur til børn og unge.

Læs mere her