Indledning

Et barndomslandskab under ombygning

Barndom i bevægelse

Børns legekultur

Børnesyn under omvæltning

Børnepolitik

Samfundspolitik med barnet i centrum

Kulturpolitik i børnehøjde

Et kunstnerisk landskab i opbrud

Litteratur

Teater

Dans

Film

Musik

Radio og TV

Billedkunst

Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres

Formidling?

Formidling i daginstitutioner og skoler

Formidling på folkebiblioteker

Formidling på museer

Formidling af arkitektur og design

Ny medieverden i fremvækst

Mobiler, sociale medier og computerspil

Børnekultur i det 21. århundrede

– Linjer og perspektiver

Om bogen
_

 

Presse-
meddelelse

Anmeldelser
og omtale

Børnekultur i Danmark
1945 – 2020

I 2021 udkom det første værk, der giver et samlet historisk overblik over børnekulturområdet. Fra forsøgsstadie på ildsjæleniveau til et mere professionelt forankret kulturområde i Danmark. Bogen er udgivet af Gads Forlag, og den fik en bred omtale og flotte anmeldelser, som gav genlyd.

I det følgende kan du finde et udvalg af omtale og anmeldelser af bogen, og læse mere om bogens forfattere.

Forfatterne

Gitte Balling (kap. 4.3)

Cand.mag. i litteraturvidenskab, ph.d. Lektor på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.
Læs mere… 

Gitte Balling

CV

(f. 1966), lektor på Institut for Kommunikation på Københavns

Universitet. Uddannet cand.mag i litteraturvidenskab, ph.d. fra Danmarks Biblioteksskole.

Udvalgte publikationer:

Balling, G., Begnum, A. C., Kuzmičová, A., & Schilhab, T. S. S. (2019). The young read in new places, the older read on new devices: A survey of digital reading practices among librarians and Information science students in Denmark. Participations: Journal of Audience & Reception Studies16(1).

Schilhab, T. S. S., Balling, G., & Kuzmičová, A. (2018). Decreasing materiality from print to screen reading. First Monday23(Number 10). 

Balling, G. (2017). Unges læsning i en digital tidsalder: Om unges holdninger til og erfaringer med læsning på skærm og papir. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (3), 56-84. 

Mette Boritz (kap. 4.4)

Cand.mag. i europæisk etnologi og kulturformidling. Udstillingsleder på Nationalmuseet.
Læs mere…

Mette Boritz

CV

(f. 1971), cand.mag i Europæisk etnologi og kulturformidling fra Københavns Universitet. Ph.d. fra Saxo Instituttet på Københavns. Tidligere eder af undervisning og aktiviteter på Nationalmuseet og ekstern lektor i Europæisk etnologi på Københavns Universitet. Udstillingsredaktør på Nationalmuseet.

Udvalgte udgivelser:

Museumsundervisning – med sanser og materialitet på kulturhistoriske museer. (2018). Syddansk Universitet.

Pædagogisk Scenografi. (2014). I Nordisk Museologi: 1 pp 72-85.

Museer som læringsrum. (2013). I Hyllested & Stendal Rasmussen. (Red): Skolen i virkeligheden: Omgivelserne som læremiddel. Forlaget Unge pædagoger pp 78-96.

 

Ulrich Breuning (kap. 3.4)

Exam.art. i filmvidenskab. Tidl. børnefilmkonsulent på Det Danske Filminstitut.
Læs mere…

Ulrich Breuning

CV

(f. 1945 – d. 2021), uddannet lærer i dansk og historie, exam.art. i filmvidenskab. Børnefilmkonsulent i Det Danske Filminstitut (1977-1983) og Statens Filmcentral (1989-1992). Direktør for Tivoli Bio for børn (1985-1989) og tilknyttet Statens Filmcensur (1983-1998). Konsulent for Odense International Film Festival (1979 -), undervist i filmkundskab på Danmarks Lærerhøjskole (1982-1992), administrerende direktør for Nordisk Film Junior (1998-2002) og lærer i filmhistorie på Den Danske Filmskole (2003-2013). Medstifter og leder af Filmfabrikken (filmskole for børn og unge på Møn) (2017 -).

Udvalgte udgivelser:

Tarzan Myten (1980). Borgen.              

Karel Zemans eventyrlige verden (1982). Danske Børnefilmklubber.  

De pokkers unger - Antologi om dansk børnefilm (2002). Høst & Søns Forlag.      

I mørket - kortfilm og kys (2011). Alinea.

Ning de Coninck-Smith (kap. 1.1)

Professor dr.phil. i Uddannelseshistorie på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
Læs mere…

Ning de Coninck-Smith

CV

(f. 1953), professor, dr. phil i uddannelseshistorie på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Har skrevet utallige artikler og flere bøger om skolens og barndommens historie.

Udvalgte udgivelser:

Da skolen blev alles, Dansk skolehistorie bind 5, tiden efter 1970 (2015). Udarbejdet sammen med Lisa Rosén Rasmussen og Iben Vyff. Aarhus Universitetsforlag.

Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år. (2011). Fotografier af Jens Bygholm. Forlaget Klim.

Merete Dael (kap. 0, 4.2, 6)

Uddannet bibliotekar. Bachelor i filmvidenskab og børnekultur. Tidl. konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.
Læs mere…

Merete Dael

CV

(f. 1952), uddannet bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole, og bachelor i filmvidenskab og børnekultur (KU og SDU). Børnebibliotekar på diverse københavnske børnebiblioteker (1979-96), leder af Byens Børns sekretariat (1996-2003) (et samarbejde mellem København og Frederiksberg kommuner). Konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen (2004-2017). Tidligere forlagskonsulent og lektør. Skrevet diverse kortlægninger, rapporter, kataloger og foldere.

Udvalgte udgivelser:

Børneguide. København og omegn i børnehøjde. (1993). Aschehoug.

Fem børnelitterære guider I forfatterens fodspor. (1995). DBC og KKB.

Børn- Rum- Form. (2010). Børnekulturens Netværk. Kulturministeriet.

Børn Kunst Kultur – i en hverdag der dur. (2013). Kulturstyrelsen.

Niels Græsholm (kap. 3.5)

Uddannet almen musikpædagog. Studielektor i musik ved Københavns Universitet. Musikskolekonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.
Læs mere…

Niels Græsholm

CV

(f. 1958), uddannet Almen Musikpædagog, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1984.

Korpædagog, Musikhögskolan Göteborg 1987.

Master of Public Governance, CBS 2015.

Studielektor musik ved Københavns Universitet.

Musikskolekonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen.

Louise Ejgod Hansen (kap. 3.2)

Cand.mag. i æstetik og kultur og ph.d. i dramaturgi. Lektor på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, og forskningsleder for Center for Kulturevaluering.
Læs mere…

Louise Ejgod Hansen

CV

 

(f. 1977) Ph.d. i dramaturgi og Cand.mag. i Æstetik og Kultur. Lektor på Institut for

Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og forskningsleder for Center for

Kulturevaluering. I 2009-2013 medlem i Refusionsudvalget for Børneteater og Opsøgende Teater. Har evalueret eller været følgeforsker på flere børnekulturelle projekter. Er 2023-2026 forskningsleder for forskningsprojektet BØV – Børns møde med den nationale kulturarv i samarbejde med Det Kongelige Teater, SMK og Nationalmuseet (støttet af Augustinus Fonden). 

 

 

Udvalgte publikationer:

Hansen L. E. og Særkjær, C. Evaluering af LegeKunst i et dagtilbudsperspektiv (2023) Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet.

https://pure.au.dk/portal/files/323074136/LegeKunst_evalueringsrapport.pdf  

Children on Stage in Aarhus 2017: The Participatory Turn as a Challenge for the Distinction Between Professional and Amateur Art. (2020) in Amfiteater Journal 8(1),

  1. 268-281.

https://www.slogi.si/wp-content/uploads/2020/07/Amfiteater-

8_1_RAZ_10_Hansen_AN.pdf  

En målestok for deltagelse: Evaluering af forskellige deltagelsesformer under Aarhus 2017. (2019). In Eriksson, Birgit, Rung, Mette Houlberg; Sørensen, Anne Scott (red): Kunst, kultur og deltagelse. Aarhus Universitetsforlag.

Refleksioner over kvalitet i børnekulturelle projekter. (2014). Rapport nr. 1 Trædesten, Aarhus Universitet.   https://pure.au.dk/portal/files/81619361/Rapport_2_b_rn_som_kunstproducenter.pdf  

Teateroplevelser: Hvad oplever børn, når de ser teater? (2011). Rapport nr. 2. Randers:

Scenekunstnetværket Region Midtjylland.  

https://pure.au.dk/portal/files/44609336/rapport_2_teateroplevelser.pdf  

 

Jan Helmer-Petersen (kap.0, 2.1, 2.2, 6)

Kultursociolog med speciale i børn og unge. Tidl. sekretariatsleder og specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen. Eget konsulentfirma.
Læs mere…

Jan Helmer-Petersen

CV

(f. 1946), kultursociolog med speciale i børn og unge, Københavns Universitet. 1980-2009 ansat i Kulturmisteriet som sekretariatsleder og specialkonsulent. Eget konsulentfirma, der rådgiver institutioner og kommuner.

Udvalgte publikationer:

De voksnes børn (1974), Paludans Forlag.

Kulturens børn (med Jette Forchhammer) (1980). Kulturministeriets Arbejdsgruppe om Børn og Kultur.

Lille Pers sidste bedrifter (med Jette Forchhammer) (1982).  Det Danske Filminstitut.

Redigeret en lang række kulturministerielle rapporter, blandt andet Tal om børnekultur (2006), Kunst i børns dagligdag (2006), Børnekultur i kommunerne (2006) og Børn - Rum - Form (2010).

Carsten Jessen (kap. 5.1)

Cand.mag. og ph.d. Emeritus, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.
Læs mere…

Carsten Jessen 

CV

(f. 1976). ph.d i medievidenskab fra Københavns Universitet. Lektor ved Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Tidligere formand for Medierådet for børn og unge. 

Udvalgte publikationer: 

Thorhauge, A. M., & Gregersen, A. (2019). Individual pastime or focused social interaction: Gendered gaming practices among Danish youth. New Media & Society. 

Thorhauge, A. M., & Valeur, M. (2019). Spildesign og medborgerskab. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, 39(114). 

Thorhauge, A.M. (2018). Problem gaming as broken life strategies. I J. Enevold, A.M Thorhauge & A. Gregersen. (Red). What's the problem in problem gaming? Nordic research perspectives. Nordicom.

Beth Juncker (kap. 0, 1.3, 4.1, 6)

Mag.art., dr.phil., professor emerita i kulturformidling og børnekultur, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.
Læs mere…

Beth Juncker

CV

(f. 1947), mag.art., dr.phil., professor emerita i kulturformidling og børnekultur, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Udvalgte publikationer:

Ordet og Stenen. Linjer i Bent Hallers forfatterskab. (2001). Høst & Søn.

Om processen. Det æstetiskes betydning i børns kultur. (2006). Tiderne Skifter.

Børn & Kultur i Norden. Nordiske forskningsperspektiver i dialog. (2013). BIN-Norden.

The Value of Art and Culture in Everyday Life: Towards an Expressive Cultural Democracy. (2016). Samarbejde med Gitte Balling. The Journal of Arts Management, Law, and Society. Routledge.

Karin Esmann Knudsen (kap. 3.1)

Cand.mag. i dansk, musik og dramatik, ph.d. Lektor emeritus, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.
Læs mere…

Karin Esmann Knudsen

CV

(f. 1949), cand.mag. i dansk, musik og dramatik, ph.d. på afhandlingen Det historiske i dansk. Vilkår, praksis og muligheder for den historiske læsning i gymnasiets danskfag. Lektor emeritus, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Udvalgte publikationer:

Kvalitet for børn. (1978). Kongerslev: GMT.

Det historiske i dansk. (2000). Frederiksberg: Dansklærerforeningen.

Hvad gør vi med børnelitteraturen. (Red.). (2012). Syddansk Universitetsforlag.

Mouritsens metode, red. sammen med Herdis Toft. (2016). BUKS - Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur.

Henriette Ritz Kylmann

Uddannet bibliotekar. Cand.mag. i børne- og ungdomskultur og formidling. Biblioteksleder ved Køge Bibliotekerne.

Kirsten Møller (kap. 3.7)

Uddannet lærer. Tidl. leder af Københavns Kommunes Billedskole for børn og unge.
Læs mere…

Kirsten Møller

CV

(f. 1942), uddannet lærer i 1965. Leder af Københavns Billedskole for børn og unge, først i Ryesgade, så i Tvillingehallen, Den Brune Kødby.

Har medvirket til møder, rejser og internationale konferencer om børnekultur og billedkunst for børn og unge. Samt stået for en lang række kataloger og udstillinger.

Udvalgte udgivelser:

Gesimser, karnapper og høje spir. (1993). Om arkitekturformidling (med Ingelise Flensborg). Gyldendal.

Se dig selv i øjnene. Selvportrætter af børn fra hele Norden (1996) (med Mogens Vemmer). Kulturbyåret 1996.

Jeg har et museum. (2002). Om kunstformidling med børn (med Jens Peter Munk). Dansklærerforeningen.

Pia Rost Rasmussen (kap. 4.5)

Cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling. Publikumschef på Frederiksborg – Det Nationalhistoriske Museum.
Læs mere…

Pia Rost Rasmussen

CV

(f. 1976), BA i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet (2000), Cand.mag. i 

Moderne kultur- og kulturformidling (2002). Har læst Diplom i ledelse ved 

Københavns Professionshøjskole, (2019). Leder af Skoletjenesten i Dansk Arkitektur 

Center (2006-17). Aktivitetschef samme sted (fra 2017-23). Nu Publikumschef på Frederiksborg – Det Nationalhistoriske Museum.  Har redigeret og skrevet en række undervisningsmaterialer om arkitektur for børn og unge. 

Nina Sahl (kap. 3.6)

Cand.pæd. i didaktik. Forfatter af børnelitteratur og undervisningsmaterialer.
Læs mere…

Nina Sahl

CV

(f. 1980) er cand.pæd i didaktik og arbejder til daglig som forfatter af især børnelitteratur og undervisningsmaterialer til grundskolen.

Udvalgte udgivelser:

Fjernsyn for børn: vores fælles historie. (2013).  Fortællingen om dansk børnefjernsyns historie. Auctoris. 

Charlotte Svendler Nielsen (kap. 3.3)

Ph.d. i danse- og bevægelsespædagogik. Lektor og studieleder på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.
Læs mere…

Charlotte Svendler Nielsen

CV

(f. 1974), ph.d. i danse- og bevægelsespædagogik, lektor og studieleder på Institut for

Idræt og Ernæring, Københavns Universitet tilknyttet forskergruppen Embodiment,

Learning and Social Change. 2019-2021 og 2022-2024 leder af European Network of Observatories in the Field  of Arts and Cultural Education (ENO), en organisation i officielt partnerskab med UNESCO.

Udvalgte publikationer:

Dance Education around the World (2015), Dance, Access and Inclusion (2017) og Dancing across Borders (2020) i bogserien Perspectives on Dance, Young People and Change. Routledge. 

Anne Mette Thorhauge (kap. 5.1)

Ph.d. i medievidenskab. Lektor ved Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Tidligere formand for Medierådet for børn og unge.
Læs mere…

Anne Mette Thorhauge

CV

(f. 1976). ph.d i medievidenskab fra Københavns Universitet. Lektor ved Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet. Tidligere formand for Medierådet for børn og unge. 

Udvalgte publikationer: 

Thorhauge, A. M., & Gregersen, A. (2019). Individual pastime or focused social interaction: Gendered gaming practices among Danish youth. New Media & Society. 

Thorhauge, A. M., & Valeur, M. (2019). Spildesign og medborgerskab. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, 39(114). 

Thorhauge, A.M. (2018). Problem gaming as broken life strategies. I J. Enevold, A.M Thorhauge & A. Gregersen. (Red). What's the problem in problem gaming? Nordic research perspectives. Nordicom.

Herdis Toft (kap. 1.2)

Cand.mag. i dansk og historie, ph.d. Lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Studieleder for Masteruddannelsen i børne- og ungdomskultur.
Læs mere…

Herdis Toft

CV

(f. 1951), cand.mag. i dansk og historie fra Aarhus Universitet, ph.d. fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Lektor v. Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Odense. Studieleder for Master i børne- og ungdomskultur.

Udvalgte publikationer:

Connected play as intra-action: Doing CupSong with YouTube. (2020).  In: Ed Maarit Alasuutari, Marleena Mustola and Niina Rutanen: Exploring materiality in childhood: Body, relations and space. Routledge.

Leg med Loven - demokratisk dannelsesleg (2018).. Kap. 3, s. 50-69 i Skovbjerg, H. M. & Herold Møller, H. (red.): Leg i skolen: en antologi. (Vol. B 125). København: UP - Unge Pædagoger.

Leg som ustyrlig deltagelseskultur - eller fortællingen om 'det demokratiske æsel'(2018).. Tidsskrift for børne- og ungdomskultur, BUKS 62, s. 25-46. www.buks.dk

Med Karin Esmann Knudsen (red.) (2016). Mouritsens metode. En børnekulturforskers arbejde 1972-2012. Bind 1-2. BUKS 59 og 60. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Karen Arnfred Vedel (kap. 3.3)

Ph.d. Lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, afd. for Teater- og Performancestudier, Københavns Universitet.
Læs mere…

Karen Arnfred Vedel

CV

(f. 1955), ph.d., lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, afd. for Teater- og

Performancestudier, Københavns Universitet. Research Fellow Helsinki Collegium for Advanced Studies 2006-2008. Formand for Udvalget for Film og Scenekunst og næstformand i Statens Kunstfond 2009-2012. Forskningsleder på projektet Viden i Bevægelse. Dans, krop, arkiv (2023-2026).

Udvalgte publikationer:

The Performance of Pictorialist Dance Photography. (2017). I Nordic Theatre Studies. 29.

Strategic Mobility and Wayfinding Artists (2014). I Karen Vedel og Petri Hoppu (red.). Nordic Dance Spaces. Imagining and Practicing a Region. Ashgate.

Dance and the Formation of Norden. Emergences and Struggles. Karen Vedel (red.). (2011) Tapir Academic Press.

En anden Dans: Moderne scenedans i Danmark 1900-1975. (2008). Multivers.