Indledning

Et barndomslandskab under ombygning

Barndom i bevægelse

Børns legekultur

Børnesyn under omvæltning

Børnepolitik

Samfundspolitik med barnet i centrum

Kulturpolitik i børnehøjde

Et kunstnerisk landskab i opbrud

Litteratur

Teater

Dans

Film

Musik

Radio og TV

Billedkunst

Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres

Formidling?

Formidling i daginstitutioner og skoler

Formidling på folkebiblioteker

Formidling på museer

Formidling af arkitektur og design

Ny medieverden i fremvækst

Mobiler, sociale medier og computerspil

Børnekultur i det 21. århundrede

– Linjer og perspektiver

Hvem er vi?
_

 

Hvem er vi?

 

Bag bogen, konferencen og hjemmesiden står en række fagfolk, forskere og praktikere, som alle har mange års erfaring på området. Redaktionen består af:

 • Merete Dael, konsulent, tidligere Slots- og Kulturstyrelsen
 • Jan Helmer-Petersen, konsulent og tidl. sekretariatschef i Slots- og Kulturstyrelsen
 • Beth Juncker, professor emerita, Københavns Universitet
I baggrundsgruppen har vi haft hjælp af:
 • Ning de Coninck-Smith, professor, dr. phil i uddannelseshistorie, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
 • Niels Græsholm, studielektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
 • Henriette Ritz Kylmann, bibliotekschef, Køge Kommune

______

Bogen er udgivet af:
 • Gads Forlag, redaktør Martin Gylling, København

______

Konferencen blev gennemført med hjælp og støtte af:
 • Gitte Balling, lektor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
 • BØV – børns møde med den nationale kulturarv, Center for Kulturevaluering, Aarhus Universitet

______

Hjemmesiden er udviklet og designet i samarbejde med:
 • Adman Kommunikation, Helsingør

______

Tak til

Tak til Rasmus Juul for brug af illustrationerne.

Tak til følgende fonde for støtte til bogen, konferencen og hjemmesiden:

 • 15. Juni Fonden
 • Augustinus Fonden
 • E.C. Gads Fond
 • A.P. Møller Fonden
 • Politiken-Fonden
 • Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger