Indledning

Et barndomslandskab under ombygning

Barndom i bevægelse

Børns legekultur

Børnesyn under omvæltning

Børnepolitik

Samfundspolitik med barnet i centrum

Kulturpolitik i børnehøjde

Et kunstnerisk landskab i opbrud

Litteratur

Teater

Dans

Film

Musik

Radio og TV

Billedkunst

Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres

Formidling?

Formidling i daginstitutioner og skoler

Formidling på folkebiblioteker

Formidling på museer

Formidling af arkitektur og design

Ny medieverden i fremvækst

Mobiler, sociale medier og computerspil

Børnekultur i det 21. århundrede

– Linjer og perspektiver

En ny Medieverden i fremvækst

 

Med årtusindskiftet indtræder et paradigmeskifte i børns indbyrdes sociale relationer og i forholdet mellem børn og voksne. Mobilen er nu en uundværlig computer for de fleste.

De sociale medier sætter ny dagsorden: YouTube, Facebook, Instagram og Snap Chat bliver den nye måde at kommunikere på. ’At være på’ presser mange børns tid og identitet, men skaber også sjove oplevelser, lege og venskaber, og øger ikke mindst viden.

Med de stigende teknologiske muligheder kan den legekulturelle mesterlære stadig udfolde sig i et ændret børnefællesskab på tværs af alder. Dermed udfyldes det hul, der blev skabt, da institutionaliseringen samlede alle på samme alder. Ligeledes ændres de voksnes kontrol af og relation til børn.

Kapitlets afsnit

Mobiler, sociale medier og computerspil