Indledning

Et barndomslandskab under ombygning

Barndom i bevægelse

Børns legekultur

Børnesyn under omvæltning

Børnepolitik

Samfundspolitik med barnet i centrum

Kulturpolitik i børnehøjde

Et kunstnerisk landskab i opbrud

Litteratur

Teater

Dans

Film

Musik

Radio og TV

Billedkunst

Kulturformidling og kulturinstitutioner under pres

Formidling?

Formidling i daginstitutioner og skoler

Formidling på folkebiblioteker

Formidling på museer

Formidling af arkitektur og design

Ny medieverden i fremvækst

Mobiler, sociale medier og computerspil

Børnekultur i det 21. århundrede

– Linjer og perspektiver

et barndomslandskab under ombygning

 

Børnekultur må forstås i en barndomshistorisk kontekst, uanset om det drejer sig om kultur for, med eller af børn. Barndom er rammen, legekultur grundlaget, synet på børn afgørende både for de muligheder, der åbnes, og de mål, de forbindes med. Når barndommen ændrer sig, griber det ind i de legekulturelle rum og udfoldelser, når synet på børn udvikler sig, får det betydning både for de kunstneriske og kulturelle oplevelser og aktiviteter, som retter sig mod dem og for forståelsen af deres betydning. Derfor starter børnekulturens historie med de centrale ændringer i børns barndom, som får betydning for børns leg og med de forskydninger i voksnes syn på børn, der bliver afgørende for forståelsen af deres møder med kunst og kultur – både i daginstitutioner, i skoler og i fritidslivet.

Kapitlets afsnit

Barndom i bevægelse

Børns legekultur

Børnesyn under omvæltning